Bestuur 2018-2020


Gert Peters (L) en Lars van Wijk
Gert Peters (L) en Lars van Wijk

Gert Peters - Voorzitter

Een opleiding volgen geeft je de basis die nodig is om jezelf te kunnen ontwikkelen tot een professional. Maar om een echte professional te worden moet je over meer beschikken dan kennis. Kunnen samenwerken, communiceren en netwerken wordt steeds belangrijker voor een professional om zich te kunnen onderscheiden. Daarvoor sta ik, om de mogelijkheid te bieden om te ontwikkelen.

 

Als voorzitter heb ik de unieke taak om samen met rest van het bestuur SV Revenue te vormen tot een centraal punt voor de eerste stappen in de ontwikkeling tot jong professional. Het verzorgen van formele en soms toch ook informele activiteiten is een goed uitgangspunt voor het komende jaar.Lars van Wijk - Penningmeester

Het belang van vakkennis is uiteraard erg groot om goed te kunnen functioneren in het bedrijfsleven, maar tegenwoordig zijn netwerken minstens zo belangrijk om je doelen te kunnen bereiken. Ik vind het daarom belangrijk om de studenten in contact te brengen met het bedrijfsleven, wisselend tussen formeel en informeel. Dit om het creëren van waardevolle contacten te stimuleren. Je weet maar nooit wanneer je ze nodig hebt…

 

Als penningmeester heb ik de taak om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, onder andere op het gebied van de financiën. Verder zal ik actief zijn als websitebeheerder en help ik mee met het organiseren van de activiteiten.